10 maio 2004

Primeiro Post

"O pouco que vemos é devido ao pouco que somos"..